ADVERTISEMENT

निकाल / प्रवेश पत्र

Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट (ब) मुख्य परीक्षा २०१८

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामर्फत दिनांक २७ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या " महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट (ब) मुख्य परीक्षा २०१८" या...

पुढे वाचा

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क (मुख्य) परीक्षा-२०१७

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क (मुख्य) परीक्षा-२०१७- प्रतिक्षायादीतून शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी महाराष्ट्र लोकसेवा अयोगाच्या संकेतस्थळावर दिनांक २९/१०/२०१८ रोजी प्रसिद्ध...

पुढे वाचा

सहायक रासायनिक विश्लेषक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (राजपत्रित) निकाल

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या “सहायक रासायनिक विश्लेषक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (राजपत्रित) निकाल ( जाहिरात क्रमांक-१४...

पुढे वाचा

महाराष्ट्र वन सेवा (मुख्य) परिक्षा २०१८ उत्‍तर तालिका

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत "२८ ऑक्टोंबर २०१८" रोजी घेण्यात आलेल्या " महाराष्ट्र वन सेवा (मुख्य) परिक्षा २०१८" च्या चारही प्रश्‍नसंचाची उत्‍तरतालिका प्रसिद्ध...

पुढे वाचा

इंडियन बँकेत ४१७ जागांसाठी भरती मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र

प्रवेश पत्र उपलब्ध झालेले आहेत अर्जदारांना खालिल दुव्याद्वारे आपले प्रवेशपत्र काढता येतिल   प्रवेश पत्र

पुढे वाचा

न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई गट क व गट ड सरळसेवा भरती जाहिरात क्रमांक ०१/२०१८ मुळ कागदपत्र तपासणी कार्यक्रम जाहिर

न्यायसहाय्‍यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिअपत्याखालिल मुंबई, पुणे, औरंगाबद, नाशिक, अमरावती, नांदेड व कोल्हापुर प्रयोग शाळेतिल गट...

पुढे वाचा

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.